Sumbangan kepada Graduan Program Diploma Belia dalam Kerja Pembangunan

Sumbangan kepada Murali A/L Kumaran merupakan salah seorang daripada  22 graduan penerima  sijil diploma belia dalam kerja pembangunan dan aktiviti latihan dan mobiliti anjuran fakulti pengajian pendidikan, Universiti Putra Malaysia yang diadakan di Commonwealth Youth London pada 8 – 21 November 2017.

Disamping itu, graduan juga terlibat dengan aktiviti bersama beberapa universiti dan badan antrabangsa seperti Oxford University (Oxford Centre for Islamic Studies),  Universiti Cambridge (School of Humanities and Social Science), dan Malaysia Student Department UK.

Para graduan berada di London selama  13 hari.

Kami mengucapkan Tahniah dan syabas kepada para graduan.